Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning

Disse retningslinier er grundlag for administrationen af de gældende driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.
Retningslinier for anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning

- ansøgning om tilladelse skal ske på Nordvestjyllands Brandvæsens hjemmeside.


Lovhjemmel
Retningslinierne er udarbejdet efter Bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om “Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.” udgivet af Beredskabsstyrelsen.

Anvendelsesområde
Retningslinierne bringes i anvendelse ved brug af bygninger til overnatning for mere end 10 personer (bygninger som ikke er godkendt til hotel m. v.).

Generelle regler
Brandmyndighedens tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde indhentes.
a) Allerede godkendte lokaler:
Såfremt overnatningen finder sted i et lokale, som i forvejen er godkendt til formålet, og man holder sig inden for rammerne af den givne godkendelse (f. eks. max. person-antal, opstilling af stole/ borde og øvrigt inventar i overensstemmelse med en af brandmyndigheden godkendt plan) er det alene nødvendigt senest 7 arbejdsdage før at indhente tilladelse. Der kan ikke forventes tilladelse med kortere varsel.
b) Ikke tidligere godkendte lokaler:
Hvis arrangementet ikke kan holdes inden for godkendte rammer jf. foranstående, skal der søges godkendelse jf. Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m. v. Ansøgning skal indsendes senest 10 arbejdsdage før arrangementets start.

Vigtigt

Der er krav om, at der i hvert lokale, som benyttes som soverum, skal opsættes en røgalarm.

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies